Lidmaatschap

Lid worden van de ijsclub:
  • Gezinslidmaatschap, geldt voor vader, moeder en de kinderen tot 16 jaar € 15,00
  • Vanaf 16 jaar kost een individueel lidmaatschap €  7,50
  • Eerste keer inschrijven € 5,00
  • Donateurs zijn uiteraard vrij om een vrijwillige bijdrage te doen
  • Intree zonder lidmaatschap kost € 2,50  per keer

Via het contactformulier kan je jezelf of het gezin opgeven als lid, of bij de ijsbaan als deze open is.

Het rekeningnummer van de ijsclub is :  NL 84 RABO 0364652292