Welkom

adres: Duyfraklaan 15, 2235 SL, Valkenburg

21-3-2021

Beste Leden,

Deze periode eind maart is traditie getrouw de tijd van de ledenvergadering. Wederom is het die verdraaide Covid die roet in het eten gooit. U raadt het al, we moeten het weer afgelasten en uitstellen. Omdat we dit voor de ledenvergadering van 2020 ook al hebben moeten doen, hebben we nu het voornemen om voor de start van het nieuwe winterseizoen alsnog de ledenvergadering van 2021 in te gelasten. Dit zal dan in de periode oktober/november zijn. Hopelijk hebben we dan alle restricties rondom Corona achter ons liggen!

Wij wensen allen een fijne Zomer waar hopelijk weer steeds meer mogelijk wordt rondom het virus!

Het bestuur.

 

 

12-2-21.

Beste leden en andere belangstellenden en schaatsers

Deze schaatsperiode in Corona tijd maakt wel wat los in ons land, zo ook in ons mooie dorp. Maar u moet begrijpen dat het ook behoorlijk ingewikkeld ligt. Wij van de ijsclub hebben de problemen wel zien aankomen, een te grote toeloop op de ijsbaan, op een te kleine ruimte. Vanaf het begin hebben wij het standpunt ingenomen dat wij dit niet zouden kunnen handhaven. We hebben de ijsbaan wel gelaten zoals die was zodat de mensen op eigen riscico en onder eigen verantwoordelijkheid op de baan zouden kunnen.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot teveel drukte, zelfs in de avond tot aan de avondklok toe. Wij denken dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is om het juiste te doen waar iedereen zich in kan vinden. Dat maakt deze tijd van Corona ook zo ingewikkeld.

Echter, wij kunnen ook wel begrip opbrengen voor het Corona team van de gemeente, dat ons min of meer heeft verzocht en opgelegd om tot actie over te gaan om te voorkomen dat de ijsbaan weer te druk bevolkt zou worden.

Wij voelden ons daarom genoodzaakt om het ijs op de ijsbaan onklaar te maken, daar het onmogelijk is om het terrein af te zetten met alle slootjes rondom die dicht liggen.

Er is voor de schaatsliefhebbers echter een troost. In de wijken en op diverse wateren in het dorp is het ijs inmiddels zo dik aangevroren dat er vrijwel overal kan worden geschaatst op relatief goed ijs.

Wij wensen iedereen daarbij veel schaatsplezier en hopen in een ander seizoen zonder Corona wel het plezier te kunnen bieden op de ijsbaan met de gezelligheid en warmte in het clubgebouw en uiteraard de koek en zopie.

het bestuur.

10-2-21.

Beste leden,

We krijgen veel vragen over het wel en wee bij de ijsbaan en over ons besluit om niet open te gaan.

Wij hebben alvorens onze beslissingen te moeten nemen vooraf gesproken met Voorwaarts in Katwijk zee en ijsclub Rijnsburg.

Ook met een vertegenwoordiger van het coronateam van de gemeente Katwijk is contact geweest en is onze situatie uitgelegd daar wij in tegenstelling tot Katwijk en Rijnsburg onze baan niet kunnen afsluiten. Zij overwegen de ijsbaan de landelijke en gemeentelijke coronaprotocollen en KNSB protocol coronapoef beschikbaar te maken voor de jeugd tot 17 jaar; voor volwassenen blijft deze vooralsnog gesloten. De ambtenaar uitgelegd dat de ijsbaan onderwater blijft omdat het zeer vreemd overkomt als de ijsbaan droog en groen is en het omliggend water wel geschikt is om op te schaatsen. Om de ijsbaan de ijsbaan te laten kunnen ouders met kleine kinderen veilig de ijspret beleven terwijl de ouder personen veelal de combinatie met openwater zullen gaan benutten zodra dat mogelijk is. Derhalve een betere spreiding van personen bewerkstelligd. Hier had men begrip voor.

Een Corona protocol maken is in onze situatie al vrij lastige en om dat ook in de praktijk uit te voeren en te handhaven is onbegonnen werk met de kleine groep van mensen waarmee wij de ijsclub proberen te runnen.

Een protocol alleen voor de Bühne en waarbij iedereen vervolgens zijn eigen gang gaat, net als in de supermarkt, is een niet reële gedachte! Het controlerend gezag, in deze de Boa’s, zullen komen toetsen op de na te leven protocollen.

Een aantal vrijwilligers is al meer op leeftijd en behoren in die zin tot de risico groepen en die wil je niet opschepen met het handhaven van een Corona protocol en daar ook verantwoordelijkheid voor laten nemen. Dat is waar ook collega ijsclubs tegenaan lopen als we met ze spreken. In de meeste gevallen hebben ze een kleine groep mensen waarmee ze het moeten doen. Wij hebben besloten om het ijs op de baan indien mogelijk te onderhouden en iedereen op eigen risico te laten gebruiken. Dit hebben wij ook met de gemeente gecommuniceerd.

Bij ons besluit hebben en ook in acht genomen dat de wateren rondom de ijsclub waarschijnlijk op zeer korte termijn van voldoende sterk ijs zijn voorzien en wel voldoende ruimte en mooi ijs hebben. We denken erover na om eventueel daar ter plaatse koek en zopie te realiseren en te kijken of we wat onderhoud aan het ijs kunnen doen.

De actuele situatie is nu zo dat de voorste helft van de ijsbaan compleet kapot gemaakt is door baldadige jeugd. Het grootste gedeelte van de baan is echter in goede conditie en wordt gebruikt door de schaatsjeugd. Wij willen iedereen daarom vragen om de corona regels in acht te nemen, hoe lastig dat ook is.

7-2-2021

Beste leden en liefhebbers van het winterse weer,

Het is een witte wereld, wat meestal niet bevorderlijk is voor het aangroeien van ijs op sloten en vijvers.
Behalve deze ongunstige omstandigheid hebben wij helaas een slecht bericht over de ijsbaan in de Dorpsweide.

Zoals u misschien in de krant heeft gelezen, hebben de ijsclubs van Warmond, Sassenheim, Oegstgeest en Zoeterwoude afgelopen vrijdag besloten hun ijsbaan dicht te houden mocht er door de voorspelde vorst een ijsvloer ontstaan aankomende week. Dit heeft natuurlijk alles te maken met Corona.!
Afgelopen zaterdag hebben wij overleg gevoerd met Katwijk en Rijnsburg en zijn tot de slotsom gekomen dat ook wij de ijsbaan voor het PUBLIEK dicht zullen houden om een grote toeloop van schaatsliefhebbers op een klein oppervlak te voorkomen. Als gevolg van de vele beperkingen, restricties en verplichtingen die gesteld worden bij het openen van de
ijsbaan achten wij het onhaalbaar en tevens onverantwoord om de ijsbaan open te stellen voor publiek. De verantwoordelijkheden die dit met zich mee brengt en die rusten op de schouders van vrijwilligers vinden wij, in deze corona tijd met al zijn beperkingen, NIET verantwoord.

Wij hadden het heel graag anders gewild, na alweer 3 jaar van wachten, veel gezelligheid op en rond de ijsbaan, maar de pandemie brengt andere prioriteiten met zich mee waarbij onze gezondheid voorop staat!

Namens het bestuur van IJsclub ‘Nooitgedacht’.

HET ZIJN ROERIGE TIJDEN:

We weten allemaal direct waar we dan op doelen. Alle berichtgeving rondom Corona en de huidige situatie van de Lock Down. Daar is heel veel over te zeggen natuurlijk, ook als het gaat om de situatie en de gevolgen voor onze ijsclub. Wie welleens in de Dorpsweide komt is misschien al opgevallen dat ons clubhuis is dichtgetimmerd. Dit heeft te maken met vandalisme waar we mee te maken hebben gehad rondom de jaarwisseling, maar waarschijnlijk is er ook wel een verband met de situatie dat jongeren bijna nergens terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en daarom de Dorpsweide opzoeken en zich daar soms baldadig gedragen. Wij denken daarom dat het verstandig is de ramen dichtgetimmerd te laten totdat de situatie rondom Corona enigzins normaliseert en we alle ellende achter ons kunnen laten. Wij beschouwen het huidige winterseizoen min of meer als verloren als het om de schaatspret gaat. Zeker nadat deze week een verlenging van de Lock Down is aangekondigd en er druk gepraat wordt over het instellen van een avondklok. Ook zijn de weersomstandigheden niet van dien aard dat er strenge vorst wordt verwacht op korte termijn. Mochten de omstandigheden rondom deze zaken veranderen, dan zullen wij als de regels dit toelaten natuurlijk, in actie komen om iedereen eindelijk weer eens wat schaatsplezier te kunnen bieden.

 


Reguliere Activiteiten:

 

Op de maandag avond vanaf 20.00 uur; Schildersclub (info via contact form).

In het voorjaar en de zomer Hengelsport vereniging Brittenburgh, agenda op website HSV Brittenburgh.